X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

一手樓新盤 - 朗濤

朗濤

熱售 住宅

 • 項目地址:[大埔- 馬料水] 科研路7號

 • 網址:www.ontolo.com.hk

 • 發展商:鷹君集團

 • 最近地鐵站:港鐵大學站

 • 小學校網:84

 • 中學校區:大埔區

 • 總座數:10

 • 單位總數:723

 • 單位總層數:第1座、第2座、第3座、第5座、第6A座及6B座、第7A座及7B座、第8A座及8B座、第9A座及9B座 : 各14層(不設4樓、13樓及14樓)
  H1座、H2座 : 各4層

 • 關鍵日:預計2020年第3季

圖片 平面圖
鳥瞰圖 停車場 立面圖 位置圖 佈局圖 規劃圖
01座G,01(CD) 01座G(AB) 01座01(AB) 01座02(ABCD) 01座03-06(ABCD) 01座07-12(ABC) 01座15,16(ABC) 02座15,16(AB) 02座G,01(D) 02座G(AB) 02座01(AB) 02座02(ABCD) 02座03-06(ABCD) 02座07-12(ABC) 02座15(C) 02座16(C) 03座15,16(AB) 03座G,01(D) 03座G(AB) 03座01(AB) 03座02(ABCD) 03座03-06(ABCD) 03座07-12(ABC) 03座15(C) 03座16(C) 05座15,16(AB) 05座G(AB) 05座01(AB) 05座02(ABC) 05座03-06(ABC) 05座07-12(ABC) 05座15(C) 05座16(C) 06A座G(ABCDE) 06A座01(ABCDE) 06A座02(ABCDE) 06A座03-16(ABCDE) 06B座G(ABCD) 06B座01(ABCD) 06B座02(ABCD) 06B座03-16(ABCD) 07A座01(ABCD) 07A座02(ABCD) 07A座03-15(ABCD) 07A座16(AB) 07A座G(ABCD) 07B座G(FGH) 07B座01(DEFGH) 07B座02(ABCDEFGHJK) 07B座03-15(ABCDEFGHJK) 07B座16(ABCDEFGHJK) 08A座G(AD) 08A座01(AD) 08A座02(ABCD) 08A座03-15(ABCD) 08A座16(AB) 08B座02(ABCDEF) 08B座03-15(ABCDEF) 08B座16(ABCDEF) 09A座02(ABCD) 09A座03-15(ABCD) 09A座16(AB) 09B座02(ABCDEF) 09B座03-15(ABCDEF) 09B座16(ABCDEF) H01座B1,G,01,02(GD 01GD 02) H01座01-02(SD 01SD 02) H02座B1,G,01,02(GD 01GD 02) H02座() H02座02(SD 01SD 02)
消耗表
待售中 銷售中 暫停銷售 已售
列表 表格
共找到條信息
單位 實用(呎) 售價(萬) 呎價(萬) 最後成交價(萬) 最後成交呎價(萬) 成交日期 狀態
待售中 銷售中 暫停銷售 已售
列表 表格
成交信息
成交記錄 成交分析
臨約日期
共找到條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價
原件下載
價單追蹤(53) 銷售安排 (5) 售樓書(1) 成交記錄(1)
你可能喜歡的 更多>