X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

一手樓新盤 - 愉景灣

愉景灣

熱售 住宅

  • 項目地址:[大嶼山- 愉景灣] 堤畔徑3號

  • 發展商:香港興業

  • 小學校網:99

  • 中學校區:離島區

  • 總座數:3

  • 單位總數:196

  • 單位總層數:1至18樓,不包括4,13,14樓

  • 關鍵日:預計2020年第2季

圖片 平面圖
15期悅堤L01座02,03(CD) 15期悅堤L01座05,06(EF) 15期悅堤L02座02,03(CD) 15期悅堤L02座05,06(EF) 15期悅堤L02座G,01(AB) 15期悅堤L03座G,01(AB) 15期悅堤L03座02,03(CD) 15期悅堤L03座05,06(EF) 15期悅堤L05座G,01(AB) 15期悅堤L05座02,03(CD) 15期悅堤L05座05,06(EF) 15期悅堤L06座G,01(AB) 15期悅堤L06座02,03(CD) 15期悅堤L06座05,06(EF) 15期悅堤L07座G,01(AB) 15期悅堤L07座02,03(CD) 15期悅堤L07座05,06(EF) 15期悅堤L08座G,01(AB) 15期悅堤L08座02,03(CD) 15期悅堤L08座05,06(EF) 15期悅堤L09座G,01(AB) 15期悅堤L09座02,03(CD) 15期悅堤L09座05,06(EF) 15期悅堤L10座G,01(AB) 15期悅堤L10座02,03(CD) 15期悅堤L10座05,06(EF) 15期悅堤L11座G,01(AB) 15期悅堤L11座02,03(CD) 15期悅堤L11座05,06(EF) 15期悅堤L12座G,01(AB) 15期悅堤L12座02,03(CD) 15期悅堤L12座05,06(EF) 15期悅堤L15座G,01(AB) 15期悅堤L15座02,03(CD) 15期悅堤L15座05,06(EF) 15期悅堤L16座G,01(AB) 15期悅堤L16座02,03(CD) 15期悅堤L16座05,06(EF) 15期悅堤L17座G,01(AB) 15期悅堤L17座02,03(CD) 15期悅堤L17座05,06(EF) 15期悅堤L18座G,01(AB) 15期悅堤L18座02,03(CD) 15期悅堤L18座05,06(EF) 15期悅堤L19座G,01(AB) 15期悅堤L19座02,03(CD) 15期悅堤L19座05,06(EF) 15期悅堤L20座G,01(AB) 15期悅堤L20座02,03(CD) 15期悅堤L20座05,06(EF) 16期意堤05座01(ADE) 16期意堤05座02(ADE) 16期意堤05座03-17(ABCDE) 16期意堤05座18(AB) 16期意堤06座01(ABCDEF) 16期意堤06座03-17(ABCDEF) 16期意堤06座02(ABCDEF) 16期意堤06座18(AB) 16期意堤08座01(ABC) 16期意堤08座02(ABC) 16期意堤08座03-17(ABC) 16期意堤08座18(AB) 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰() 18期意峰()
消耗表
待售中 銷售中 暫停銷售 已售
列表 表格
共找到條信息
單位 實用(呎) 售價(萬) 呎價(萬) 最後成交價(萬) 最後成交呎價(萬) 成交日期 狀態
待售中 銷售中 暫停銷售 已售
列表 表格
成交信息
成交記錄 成交分析
臨約日期
共找到條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價
原件下載
價單追蹤(17) 銷售安排 (4) 售樓書(1) 成交記錄(1)
你可能喜歡的 更多>